integracja sensoryczna Plastuś

Nasi specjaliści

Alekasndra Buchholz

Alekasndra Buchholz - pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta SI. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzeniami genetycznymi, upośledzeniem umysłowym, MPD jak również z dziećmi z nieprawidłowościami w przetwarzaniu bodźców zmysłowych. W pracy kieruje się, zasadą respektowania potrzeb dziecka oraz podążania za jego zainteresowaniami. W gabinecie stwarza atmosferę wzajemnego poszanowania i relacji partnerskich. W wolnej chwili dużo czyta, regeneruje siły nad wodą i na siodełku rowerowym.

Tel kom.: 507 061 871

e-mail: a.buchholz@integracja-sensoryczna.pl

Wykształcenie:

Wybrane kursy, warsztaty, szkolenia:

  • Ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne - prowadzony przez prof. Dr hab. Martę Bogdanowicz
  • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym - Centrum Terapii Behawioralnej w Gdańsku
  • Wideotrening komunikacji - Fundacja na rzecz dzieci ze środowisk zagrożonych "Plus" w Krakowie
  • Znaczenie diagnozy i rehabilitacji ortoptycznej w trudnościach w czytaniu i pisaniu - Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie
  • Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat - Niepubliczne Centrum Edukacji Pedagogicznej w Koszalinie