integracja sensoryczna Plastuś

Efektem prawidłowej integracji informacji z układów zmysłów są:

  • znajomość schematu ciała
  • koordynacja obu stron ciała
  • prawidłowa koordynacja oko-ręka
  • właściwe planowanie motoryczne
  • odpowiedni poziom aktywności
  • prawidłowa percepcja wizualna i słuchowa przestrzeni
  • prawidłowe wzorce motoryczne
  • prawidłowa mowa
  • stabilność emocjonalna
  • prawidłowa koncentracja uwagi
integracja informacji aktywność koncentracja uwagi