integracja sensoryczna Plastuś

Plastyczność mózgu

Czy wiesz, że Twój mózg jest plastyczny przez całe życie? Oznacza to, że dostosowuje się on do wpływających do niego bodźców sensorycznych (zewnętrznych i wewnętrznych), jest podatny na zmiany i uczenie się. Dzięki temu, pod wpływem odpowiedniej terapii mogą poprawiać się zaburzone lub utracone umiejętności i funkcje. Teoria i praktyka integracji sensorycznej bazują na zjawisku plastyczności układu nerwowego. Całą wiedzę o otaczającym świecie czerpiemy za pośrednictwem układów zmysłowych naszego organizmu. Podwalinami teorii integracji sensorycznej są przyswajanie i przetwarzanie informacji z różnych systemów czuciowych przez centralny układ nerwowy. Bez prawidłowo działających układów zmysłowych nasz mózg byłby tylko pustym naczyniem.

sekwencja sensomotoryczna

Rozwojowa sekwencja sensomotoryczna - prowadząca do osiągnięcia dojrzałości szkolnej...

Czytaj więcej

Facebook
Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Twitter
Twitter
Twitter
KOD TWITTER