integracja sensoryczna Plastuś

Nasi specjaliści

Olga Puzanów

Olga Puzanów - dyplomowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel mianowany nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, wychowawca w jednym z warszawskich przedszkoli. Autorka programu "Gimnastyka dla szkraba to nie tylko zabawa". Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W wolnych chwilach zdrowo gotuje i uprawia sport.

Tel kom.: 731 994 324
e-mail: olga.puzanow@integracja-sensoryczna.pl


Wykształcenie:

Wybrane kursy, warsztaty, szkolenia:

 • Integracja sensoryczna (I i II stopień), certyfikat terapeuty - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Warszawa
 • Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera - wizualny organizator i in. metody - NODN Super Nauczyciel, Warszawa
 • Rozwijanie funkcji wzrokowych i orientacji przestrzennej w pracy z dzieckiem - Przedszkole Specjalne dla Dzieci Słabowidzących nr 245, Warszawa
 • Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem - Eko Tur Warszawa
 • Techniki muzyczno-ruchowe w przedszkolu.
 • Teoria wielorakich inteligencji - Instytut Kształcenia Eko Tur, Warszawa
 • Techniki taneczne w pracy z dziećmi - Pracownia Szkoleniowa Senitre, Warszawa
 • "Dziecko w sieci"- koordynowanie programu w placówce - Fundacja Dzieci Niczyje
 • Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci.
 • Techniki plastyczne w pracy twórczej z dzieckiem - Pracownia twórczego Rozwoju Dziecka Kredka,Warszawa
 • Drama metodą wspomagającą rozwój dziecka - Didasko Warszawa
 • Muzykoterapia - Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa
 • Animator zabaw dziecięcych - Stageman Group, Polska oraz Plastykon, Kraków
 • Elementy gimnastyki korekcyjnej - MS Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa
 • Wielka wyprawa do krainy bajek.
 • Zabawy z chustą animacyjną - Pracownia Szkoleniowa Senitre, Warszawa
 • Edukacja matematyczna poprzez zabawę - Centrum Szkoleń Pedagogicznych Konsulent, Warszawa
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna wraz z programem pediatrycznym - Warszawa
 • Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży - Warszawa
 • Emisja i higiena głosu - Warszawa
 • Udział w licznych konferencjach i wykładach, np.:
  • "Dobry start ucznia w szkole a współpraca z rodzicami",
  • "Innowacje pedagogiczne",
  • "Technologie wspomagające edukację" - m.in.Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń i in.
Facebook
Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Twitter
Twitter
Twitter
KOD TWITTER