integracja sensoryczna Plastuś

Nasi specjaliści

Aneta Wudarska

Aneta Wudarska - psycholog dziecięcy, dyplomowany terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, nauczyciel dyplomowany, specjalistka z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz ze specyficznymi trudnościami szkolnymi. Od 2008 roku członek Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej. Mama dwójki dzieci, której pasją jest obserwowanie ptaków. W wolnych chwilach uprawia warzywnik i zioła.
Tel kom.: 501 152 729
e-mail: aneta@integracja-sensoryczna.pl

 

 

 

Wykształcenie:

Wybrane kursy, warsztaty, szkolenia:

 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się - CWRO, Warszawa
 • Diagnoza i projektowanie terapii ucznia z dysleksją rozwojową - WSSE
 • Dojrzałość szkolna dzieci pięcio i sześcioletnich oraz jej diagnoza - WSSE
 • Metoda ruchu rozwijającego Veroniki Sherborn - Pracownia Psychologiczna B. Kisiel i A. Wilkołazka
 • Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo - Stimulus
 • Staż zawodowy w Ośrodku Wczesnej Interwencji w W-wie
 • Warsztaty edukacyjne o integracji sensorycznej - PSTIS
 • Staż zawodowy - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy "Niebieska Linia"
 • Wartość psychorysunku w diagnozie trudności rozwojowych i adaptacyjnych dzieci i młodzieży - PPP nr 19 w W-wie
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców - PPP nr 19 w W-wie
 • Warsztaty wychowywania - Fundacja "Rodzić po ludzku"
 • Trening skutecznej komunikacji i współpracy - SMG/KRC HR
 • Uzależnienie dzieci i młodzieży od mediów elektronicznych - Kuratorium Oświaty
 • Techniki antystresowe - Intra
 • Konferencje i sympozja szkoleniowo-naukowe z zakresu SI
Facebook
Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Twitter
Twitter
Twitter
KOD TWITTER