integracja sensoryczna Plastuś

Nasi specjaliści

Izabela Czaplicka

Izabela Czaplicka - logopeda, neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Zajmuje się terapią zaburzeń komunikacji językowej dzieci, młodzieży i dorosłych z dysfunkcjami układu nerwowego, diagnozą i terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz diagnozą i terapią wad wymowy. Prywatnie mama trójki dzieci.

Tel kom.: +48 608 511 409
e-mail: gabinet@integracja-sensoryczna.pl

 

 

 

Wykształcenie:

 • studia podyplomowe: neurologopedia – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • studia podyplomowe: logopedia – Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • studia magisterskie: filologia polska – Uniwersytet Warszawski

Wybrane kursy, warsztaty, szkolenia:

 • Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego – diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii, I i II stopień – Laboratorium mowy
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych – Sensuum
 • Co robić, gdy małe dziecko nie mówi – Centrum Kształcenia Dobra Kadra
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN – Fonetika Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu
 • Słuchowo-językowe funkcjonowanie dziecka na tle wymagań edukacyjnych. Usprawnianie dziecka z zaburzeniami słuchu i mowy – Fonetika Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu
 • Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i z Zespołem Aspergera
 • Warsztat praktycznych umiejętności niezbędnych do włączenia rodzica w proces uruchamiania komunikacji u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy – Dobra Kadra
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dzieci – strategie lecznicze według Marsha D. Klein i Tracy Delaney – Dobra Kadra
 • Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii. Centrum Kształcenia Dobra Kadra
 • AAC - Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji – Centrum Kształcenia Praktycznego SWPS w Warszawie
 • AAC II stopień - Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – Stowarzyszenie Rozumieją Nas
 • Podstawy ortodoncji dla logopedów, zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych w logopedycznej praktyce – Centrum Kształcenia Dobra Kadra
 • TEACCH – podejście do pracy z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera – Centrum Terapii Promitis
 • Diagnoza i terapia osób z autyzmem – szkolenie II stopnia – Centrum Terapii Promitis
 • Rehabilitacja dziecka niesłyszącego w warunkach domowych – doświadczenia polskie i amerykańskie – znaczenie wczesnej terapii. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Programu „Dźwięki Marzeń” – Fundacja Orange i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Autyzm – specyficzne potrzeby – kompleksowa terapia – Fundacja SYNAPSIS
 • Wczesna interwencja logopedyczna – sekcja logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka
 • Publikacja własne: „Dysartria - starta czy opóźniony rozwój mowy? W Neurologopedyczne studia przypadków
Facebook
Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Twitter
Twitter
Twitter
KOD TWITTER