integracja sensoryczna Plastuś

Nasi specjaliści

Monika Słodkowska

Monika Słodkowska - fizjoterapeutka dziecięca, terapeutka SI oraz NDT Bobath. Doświadczenia zdobywała pracując z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ruchowego, mózgowym porażeniem dziecięcym, wadami postawy, chorobami ortopedycznymi, genetycznymi oraz z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Obecnie pracuje w przedszkolu integracyjnym. Pracuje też z niemowlętami. Jest mamą rocznego akrobaty i pasjonatką zdrowego stylu życia i fitnessu.
Tel kom.: 531 606 166

e-mail: monika@integracja-sensoryczna.pl

 

 

Wykształcenie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek fizjoterapia.

Wybrane kursy, warsztaty, szkolenia:

 • Badanie i planowanie fizjoterapii u dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w koncepcjo NDT-Bobath i PNF - Warszawskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT
 • Integracja sensoryczna I stopień - Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej
 • Integracja sensoryczna II stopień - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej (certyfikat terapeuty)
 • NDT Bobath Basic - Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło (certyfikat terapeuty)
 • Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF 1 i PNF 2 - M. Knott Concept) - International PNF Assocation i Polskie TowarzystwoFizjoterapii
 • PNF w pediatrii - Reha Plus PNF podstawowy
 • Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej - Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej
 • Ruch rozwijający Weroniki Sherborne(I stopień) - Centrum Wspierania Rozwoju Acentrum
 • Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy - Centrum Wspierania Rozwoju Acentrum
 • Opieka nad dzieckiem niewidomym i słabo widzącym ze sprzężoną niepełnosprawnością - Centrum Kształcenia Kadr przy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidzących i Słabowidzących "Tęcza"
 • Kinesiobalance - Fundacja im. Z. Cyganiewicza
 • Gęboka stabilizacja kręgosłupa (Pilates) - Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
Facebook
Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Twitter
Twitter
Twitter
KOD TWITTER