integracja sensoryczna Plastuś

Odruchy pierwotne

Odruchy pierwotne
Symptomy przetrwałych odruchów tonicznych są oznaką niepełnej integracji sensorycznej.

Toniczny Odruch Błędnikowy (TOB)
Wywoływany jest przez zmianę położenia głowy w przestrzeni. TOB w zgięciu wywołany jest przez ruch głowy do przodu, a TOB w wyproście przy odchyleniu głowy do tyłu.
Pojawia się:

 • TOB w zgięciu - 12 tydzień życia płodowego, integruje między 3-4 m.ż.,
 • TOB w wyproście - podczas porodu, integruje stopniowo od 7 tyg. do końca 3 r.ż..

Jeśli pozostanie niewygaszony, wówczas dziecko może mieć:


 • nieprawidłową postawę ciała (garbienie się lub tendencja do chodzenia na palcach),
 • obniżone lub zwiększone napięcie mięśniowe,
 • zaburzenia równowagi,
 • chorobę lokomocyjną,
 • niechęć do ćwiczeń sportowych,
 • problemy z percepcją wzrokową (mylenie liter podobnych, np. p/b, b/d),
 • problemy z oceną przestrzeni,
 • niskie umiejętności tworzenia sekwencji,
 • niskie zdolności organizacyjne,
 • upośledzone poczucie czasu,
 • zaburzenia mowy,
 • szybką męczliwość w pozycji stojącej,
 • szybką męczliwość w pozycji z rękoma uniesionymi do góry,
 • szybkie męczenie się podczas chodzenia po nierównym podłożu,
 • lęk wysokości,
 • utrudnioną kontrolę głowy,
 • trudności z postrzeganiem wzrokowym.

Asymetryczny Toniczny Odruch Szyi (ATOS)
Odruch ten wywoływany jest spontanicznym i pasywnym obrotem głowy w bok - następuje wówczas wyprost kończyn tej strony ciała, w którą odwrócona jest głowa dziecka i jednoczesne zgięcie kończyn przeciwnej strony ciała. Pojawia się w 18 tygodniu życia płodowego, integruje - do 4-6 m.ż..
Jeśli pozostanie niewygaszony, wówczas dziecko może mieć:


 • zachwiania równowagi przy ruchach głowy w którąkolwiek ze stron,
 • ruchy jednostronne zamiast naprzemiennych (np. w czasie chodzenia, skakania itd.),
 • trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała,
 • słabo rozwinięte ruchy wodzenia wzrokiem,
 • nieustalona lateralizacja,
 • brzydkie i wolne pismo,
 • nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego,
 • trudności z opanowaniem ortografii i gramatyki,
 • trudności z wyrażaniem myśli pisemnie,
 • trudności z percepcją wzrokową, szczególnie symetrycznych przedstawień kształtów.

Symetryczny Toniczny Odruch Szyi (STOS)
Jest odruchem pomostowym pomiędzy odruchami pierwotnymi i posturalnym. Odruch ten aktywizowany jest w 2 pozycjach:

 • w reakcji na zgięcie głowy - zginają się ręce a prostują nogi,
 • w reakcji na wyprost głowy - prostują się ręce a zginają nogi.

Jeśli pozostanie niewygaszony, wówczas dziecko może mieć:


  • znieprawidłową postawę, pochylona sylwetka podczas chodzenia, tzw. małpi chód,
  • tendencję do garbienia się podczas siedzenia w ławce,
  • podczas siedzenia nogi ułożone w kształcie litery "W",
  • zaburzoną koordynację ręce - oczy,
  • syndrom niezdarnego dziecka,
  • niechlujnie jeść,
  • trudności z widzeniem obuocznym,
  • wolno przepisywać, szczególnie z tablicy,
  • trudności z nauką pływania, szczególnie na brzuchu,
  • trudności w grze w piłkę,
  • zaburzenia uwagi.ów.
adhd nadpobudliwość

SI to proces

Integracja sensoryczna to zachodzący w układzie nerwowym proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego organizmu wrażeń tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu, czyli w reakcjach adaptacyjnych, niezbędnych do wykonania określonej czynności lub przyjęcia odpowiedniej pozycji ciała.

Facebook
Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Twitter
Twitter
Twitter
KOD TWITTER
Google Plus
Google Plus
Google Plus
KOD GOOGLE PLUS