integracja sensoryczna Plastuś

Nasi specjaliści

Aneta WudarskaAneta Wudarska - psycholog dziecięcy, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel mianowany, specjalista z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami szkolnymi; mama dwójki dzieci, zwolenniczka zdrowego stylu życia, której pasją jest...

.. Anna Słomińska - logopeda z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy, nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego, autorka przewodników metodycznych...

.. Anna Papis - psycholog dziecięcy z wieloletnią praktyką w pracy indywidualnej oraz grupowej z dziećmi z trudnościami emocjonalno- społecznymi oraz zaburzeniami rozwoju...

.. Anna Kłosinska - specjalista fizjolog żywienia, dietetyk, pedagog - terapeuta. Autorka ksiażek "Polska kuchnia naturalna", "Zdrowa kuchnia dla dzieci". Realizowała programy edukacyjne "Zdrowy uczeń w szkole" i "Radosny przedszkolak".

.. Monika Słodkowska - fizjoterapeutka dziecięca, terapeutka SI oraz NDT Bobath. Doświadczenia zdobywała pracując z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ruchowego, mózgowym porażeniem dziecięcym, ...

.. Renata Machalska - pedagog specjalny o specjalności oligofrenopedagogika i usprawnianie dzieci ze sprzężonymi niepełno sprawnościami, nauczyciel dyplomowany, wychowawca i specjalista ....

 

powrót
terapeuta

Zadzwoń do nas!

... dowiesz się więcej tel.kom.: 501 815 518

Facebook
Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Twitter
Twitter
Twitter
KOD TWITTER