integracja sensoryczna Plastu¶

Dla kogo?

Ze względu na szczególne potrzeby rozwojowe i terapeutyczne metoda SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi:

  • ze specyficznymi trudno¶ciami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, słaba koncentracja uwagi,
  • z ADHD, ADD,
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • autystycznymi,
  • cierpi±cymi na schorzenia o podlożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera)
  • niedowidz±cymi i niedosłysz±cymi,
  • z upo¶ledzeniem umysłowym.

Dane z literatury (Viotel Maas "Uczenie się przez zmysły" 1998) wskazuja, że zaburzenia SI mog± występować u 15-45% populacji.

metoda SI integracja sensoryczna
Facebook
Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Twitter
Twitter
Twitter
KOD TWITTER