integracja sensoryczna Plastuœ

Zasady uczestnictwa w indywidualnych zajęciach w Plastusiu

  • Terapia składa się z szeregu ustalonych w grafiku zajęć. Systematyczność terapii jest jednym z warunków jej efektywności!
  • Każde zajęcia terapeutyczne to w grafiku gabinetu konkretna godzina ustalona i zarezerwowana tylko i wyłącznie dla Państwa dziecka.
  • Rodzic/opiekun zobowiązuje się przyprowadzać i odbierać dziecko w określonym czasie. W razie spóźnienie nie ma możliwości przesunięcia zajęć w czasie.
  • Aby zachować ciągłość terapii, płatności są dokonywane z góry za cały kolejny miesiąc, na ostatnich zajęciach w miesiącu poprzedzającym.
  • Rodzic ma prawo odwołać zajęcia (telefonicznie lub przez sms) bez ponoszenia opłat nie później niż 48 godz. przed umówionym terminem zajęć.
  • Odwołanie zajęć 48 - 24 godz. przed terminem terapii, skutkuje koniecznością poniesienia kosztu rezygnacji w wysokości 50 % normalnej opłaty.
  • Opłata za zajęcia odwołane mniej niż 24 godz. przed terminem terapii jest pobierana w pełnej wysokości.
  • Istnieje możliwość odrobienia odwołanych zajęć w terminie wskazanym przez terapeutę, jednak nie później niż w kolejnym tygodniu.
powrót
terapeuta

Zadzwoń do nas!

... dowiesz się więcej tel.kom.: 501 815 518

Facebook
Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Twitter
Twitter
Twitter
KOD TWITTER