integracja sensoryczna Plastuś

Terapia NDT Bobath

NDT-Bobath jest uznaną na świecie metodą neurorozwojową, bazującą na dokładnej znajomości rozwoju dziecka. Polega ona na wyhamowywaniu nieprawidłowych wzorców, uczeniu prawidłowych, nauce prawidłowego rozkładu napięcia mięśniowego w ciele w trakcie ruchu.

Terapi NDT Bobath stosowna jest w takich problemach jak:

  • zaburzenia napięcia mięśniowego (wiotkość / spastyczność)
  • zaburzenia rozwoju ruchowego
  • asymetria ułożeniowa
  • asymetria czaszki
  • wcześniactwo
  • problemy neurologiczne

Celem terapi NDT Bobath jest:

  • wyhamowanie patologicznych wzorców
  • nauka prawidłowych wzorców
  • regulacja napięcia mięśni
  • prawidłowa dystrybucja napięcia

W terapii NDT-Bobath terapeuta prowadzi ruch tak długo, póki dziecko samodzielnie nie przejmie ruchu najbardziej zbliżonego do prawidłowego i zautomatyzuje go na swój użytek, w funkcję.

Dziecko w terapii Bobath uczy się prawidłowych mechanizmów odruchu postawy - równoważnych i nastawczych.

metoda Dobrego Startu integracja sensoryczna
Facebook
Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Twitter
Twitter
Twitter
KOD TWITTER