integracja sensoryczna Plastuś

Odruchy pierwotne

Odruchy pierwotne
Symptomy przetrwałych odruchów tonicznych są oznaką niepełnej integracji sensorycznej.

Toniczny Odruch Błędnikowy (TOB)
Wywoływany jest przez zmianę położenia głowy w przestrzeni. TOB w zgięciu wywołany jest przez ruch głowy do przodu, a TOB w wyproście przy odchyleniu głowy do tyłu.
Pojawia się:

 • TOB w zgięciu - 12 tydzień życia płodowego, integruje między 3-4 m.ż.,
 • TOB w wyproście - podczas porodu, integruje stopniowo od 7 tyg. do końca 3 r.ż..

Jeśli pozostanie niewygaszony, wówczas dziecko może mieć:


 • nieprawidłową postawę ciała (garbienie się lub tendencja do chodzenia na palcach),
 • obniżone lub zwiększone napięcie mięśniowe,
 • zaburzenia równowagi,
 • chorobę lokomocyjną,
 • niechęć do ćwiczeń sportowych,
 • problemy z percepcją wzrokową (mylenie liter podobnych, np. p/b, b/d),
 • problemy z oceną przestrzeni,
 • niskie umiejętności tworzenia sekwencji,
 • niskie zdolności organizacyjne,
 • upośledzone poczucie czasu,
 • zaburzenia mowy,
 • szybką męczliwość w pozycji stojącej,
 • szybką męczliwość w pozycji z rękoma uniesionymi do góry,
 • szybkie męczenie się podczas chodzenia po nierównym podłożu,
 • lęk wysokości,
 • utrudnioną kontrolę głowy,
 • trudności z postrzeganiem wzrokowym.

Asymetryczny Toniczny Odruch Szyi (ATOS)
Odruch ten wywoływany jest spontanicznym i pasywnym obrotem głowy w bok - następuje wówczas wyprost kończyn tej strony ciała, w którą odwrócona jest głowa dziecka i jednoczesne zgięcie kończyn przeciwnej strony ciała. Pojawia się w 18 tygodniu życia płodowego, integruje - do 4-6 m.ż..
Jeśli pozostanie niewygaszony, wówczas dziecko może mieć:


 • zachwiania równowagi przy ruchach głowy w którąkolwiek ze stron,
 • ruchy jednostronne zamiast naprzemiennych (np. w czasie chodzenia, skakania itd.),
 • trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała,
 • słabo rozwinięte ruchy wodzenia wzrokiem,
 • nieustalona lateralizacja,
 • brzydkie i wolne pismo,
 • nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego,
 • trudności z opanowaniem ortografii i gramatyki,
 • trudności z wyrażaniem myśli pisemnie,
 • trudności z percepcją wzrokową, szczególnie symetrycznych przedstawień kształtów.

Symetryczny Toniczny Odruch Szyi (STOS)
Jest odruchem pomostowym pomiędzy odruchami pierwotnymi i posturalnym. Odruch ten aktywizowany jest w 2 pozycjach:

 • w reakcji na zgięcie głowy - zginają się ręce a prostują nogi,
 • w reakcji na wyprost głowy - prostują się ręce a zginają nogi.

Jeśli pozostanie niewygaszony, wówczas dziecko może mieć:


  • znieprawidłową postawę, pochylona sylwetka podczas chodzenia, tzw. małpi chód,
  • tendencję do garbienia się podczas siedzenia w ławce,
  • podczas siedzenia nogi ułożone w kształcie litery "W",
  • zaburzoną koordynację ręce - oczy,
  • syndrom niezdarnego dziecka,
  • niechlujnie jeść,
  • trudności z widzeniem obuocznym,
  • wolno przepisywać, szczególnie z tablicy,
  • trudności z nauką pływania, szczególnie na brzuchu,
  • trudności w grze w piłkę,
  • zaburzenia uwagi.ów.
adhd nadpobudliwość

SI to proces

Integracja sensoryczna to zachodzący w układzie nerwowym proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego organizmu wrażeń tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu, czyli w reakcjach adaptacyjnych, niezbędnych do wykonania określonej czynności lub przyjęcia odpowiedniej pozycji ciała.

Facebook
Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Twitter
Twitter
Twitter
KOD TWITTER