integracja sensoryczna Plastuś

Wskazówki dla rodziców dzieci nadpobudliwych:

 • stosowanie diety sensorycznej polegającej na ograniczeniu bodźców dezorganizujących zachowanie i funkcjonowanie (radio, duża ilość osób, szum i hałas itp.),
 • stosowanie odpowiedniej diety pokarmowej (szczególnie w przypadku alergii, która nasila objawy pobudzenia), maksymalne ograniczenie cukrów, barwników i konserwantów,
 • dostarczanie dużej ilości wrażeń proprioceptywnych (związanych z czuciem głębokim): masaż uciskowy, kompresję stawów, zbieganie z górki, wspinanie się i inne aktywności ruchowe,
 • prowadzić usystematyzowany, przewidywalny plan dnia, tygodnia
 • uprzedzać i informować o zmianach i nowościach,
 • sport,
 • podawać krótkie, jasne polecenia,
 • pozwolić na poruszanie się w trakcie wykonywania zajęć,
 • bezpośrednio nagradzać,
 • wprowadzać tzw. "lekcje ciszy" (przedłużanie czasu pozostawania w bezruchu, ciszy),
 • stosowanie zapachów uspakajających: lawenda, cytryna, wanilia,
 • uczyć dziecko zapisywania tego co ma zrobić (np. słowa pobudzające pamięć),
 • przy niespokojnym śnie zastosować ciężką kołdrę,
 • przebywać i pracować w naturalnym świetle,
 • obserwować, które bodźce źle wpływają na funkcjonowanie dziecka i dążyć do wyeliminowania ich,
 • uświadomić dziecko, które bodźce wpływają dezorganizująco na jego zachowanie,
 • zachęcać dziecko do kontrolowania poziomu pobudzenia (wolniejsze tempo wykonywania czynności, ciche przemieszczanie się itp.)
adhd nadpobudliwość

SI to proces

Integracja sensoryczna to zachodzący w układzie nerwowym proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego organizmu wrażeń tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu, czyli w reakcjach adaptacyjnych, niezbędnych do wykonania określonej czynności lub przyjęcia odpowiedniej pozycji ciała.

Facebook
Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Twitter
Twitter
Twitter
KOD TWITTER