integracja sensoryczna Plastuś

Terapia pedagogiczna

To specjalistyczne, indywidualne zajęcia terapeutyczne z dziećmi ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, obejmujące ważne umiejętności opanowania techniki czytania i pisania. Celem zajęć jest spowodowanie pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno- motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.

Zdiagnozowanie u dziecka dysleksji, dysgrafii, dysortografii, czy dyskalkulii wskazuje przyczynę niepowodzeń szkolnych, ale to dopiero początek drogi do sukcesu. Dyslektycy są zdolnymi ludźmi, obdarzonymi niezwykłą wyobraźnią, wyrównującą braki wynikające z dysfunkcji., ale potrzebują wsparcia, które mogą otrzymać na terapii pedagogicznej. Praca nad poprawą technik pisania i czytania bywa żmudna i męcząca, ale można ją urozmaicić grami edukacyjnymi i zabawami. Główną zasadą terapii jest dostosowanie wymagań do możliwości dziecka, co pozwala mu odnosić sukcesy. Sukcesy dodają skrzydeł, a każdy dyslektyk ich potrzebuje.

terapia Terapia pedagogiczna
Facebook
Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Twitter
Twitter
Twitter
KOD TWITTER