integracja sensoryczna Plastuś

Nasza misja i cele

Celem gabinetu integracji sensorycznej Plastuś jest wspomaganie rozwoju dzieci z różnymi dysfunkcjami. Chcemy by ich rozwój przebiegał harmonijnie,a dziecko było pogodne i szczęśliwe!

Misją gabinetu SI Plastuś jest dążenie do poprawy jakości funkcjonowania dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi tak by mogły one coraz lepiej i sprawniej radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Poprzez to pragniemy przyczynić się do zmniejszenia liczby dzieci z trudnościami szkolnymi i kłopotami emocjonalnymi by mimo deficytów wierzyły w swoje mocne strony i stawały się pełnowartościowymi członkami naszego społeczeństwa.

Superwizja

Superwizja jest ważnym narzędziem zwiększania efektywności pracy i rozwoju zawodowego. Jest wzajemną wymianą doświadczeń, przemyśleń. Pracujący w gabinecie psychologicznym Plastuś specjaliści uczestnicząc w superwizji, dzielą się swoimi trudnościami, wątpliwościami i pomysłami. Superwizja stanowi dla terapeutów SI cenną formę współpracy i pomocy w realizacji celów terapeutycznych w zakresie integracji sensorycznej. Pozwala uniknąć ewentualnych błędów i nieprawidłowości, tym samym przyczyniając się do pełniejszego osiągnięcia założonych celów oraz harmonijnego przebiegu procesów integracji sensorycznej.

misja i cele wspomaganie rozwoju
Facebook
Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Twitter
Twitter
Twitter
KOD TWITTER