integracja sensoryczna Plastuś

Zajęcia integracji sensorycznej Warszawa

Profesjonalna terapia SI powinna być prowadzona po wcześniejszych kompleksowych badaniach diagnostycznych. Głównym celem terapii SI jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych. Podczas terapii integracji sensorycznej relacje zachodzące między procesami sensorycznymi a zachowaniem ruchowym kształtują i poprawiają połączenia synaptyczne w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Prawidłowa organizacja synaptyczna OUN determinuje właściwe przetwarzanie informacji sensorycznych.

Terapia SI dla prawidłowego rozwoju dziecka

Ćwiczenia i zabawy sensoryczne powinny być dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka. Terapia SI ma postać "naukowej zabawy", w której dziecko powinno chętnie uczestniczyć. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt (m.in. podwieszany) stymulujący system przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy, a także wzrokowy, węchowy czy słuchowy. Zajęcia integracji sensorycznej mogą być wykorzystywane w działalności profilaktycznej. Stymulując prawidłowy rozwój dzieci już od wieku niemowlęcego, a szczególnie w przypadku tzw. grupy ryzyka okołoporodowego, zapobiegają późniejszym nieprawidłowościom rozwojowym. Diagnoza, jak i terapia SI musi być przeprowadzona tylko przez wykwalifikowanych terapeutów.

Kiedy należy zdecydować się na terapię integracji sensorycznej?

Według literatury naukowej traktującej o integracji sensorycznej, zaburzenia w różnym stopniu mogą występować u około 15-45% populacji. Aby rozpocząć terapię SI, należy przeprowadzić profesjonalną diagnozę pozwalającą określić mocne i słabe strony dziecka oraz na tej podstawie program terapii SI. Zaburzenia odbioru oraz integrowania bodźców są przyczyną dysfunkcji w rozwoju poznawczym, motorycznym, a także w zachowaniu dziecka. Im wcześniej rodzice zdecydują się na diagnozę SI oraz rozpoczęcie terapii integracji sensorycznej, tym lepiej będzie przebiegał proces rozwoju dziecka, ponieważ celem terapii w PLASTUSIU w Warszawie jest poprawa jakości przesyłania oraz “przetwarzania” informacji, które odbierają dziecięce zmysły.

Dla kogo przeznaczona jest terapia integracji sensorycznej?

Procesy integracji sensorycznej zachodzą w układzie nerwowym, a dokładnie w pniu mózgu. Zaburzenia w odbiorze i integrowaniu bodźców wiążą się z wieloma innymi dysfunkcjami rozwoju na różnych płaszczyznach. Choć nie są to jedyne wskazania do terapii integracji sensorycznej, wykorzystuje się ją do pracy z dziećmi, u których zdiagnozowano między innymi dysleksję, dysgrafię, dysortografię, ADHD, ADD, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, zespół Downa, Aspergera, Turnera, Klinefeltera, Williamsa lub Reta, dysfunkcje związane ze wzrokiem bądź słuchem, czy też upośledzenie umysłowe. Praca terapeutyczna pozwala lepiej organizować wrażenia sensoryczne, dzięki czemu można wykorzystywać je w kontrolowany sposób, a tym samym osiągać prawidłowe reakcje i wykonywać określone czynności. Zapraszamy do kontaktu z naszym gabinetem PLASTUŚ w Warszawie, gdzie prowadzimy zajęcia z terapii integracji sensorycznej w odpowiednio przystosowanym otoczeniu.

Specjaliści terapii SIWarszawy

Gabinet Plastuś w Warszawie to zespół wykwalifikowanych i doświadczonych psychologów dziecięcych, pedagogów i terapeutów, nauczycieli oraz diagnostów, którzy czuwają nad poprawnym przebiegiem terapii integracji sensorycznej. Fundamentami naszej pracy są badania naukowe, które zapoczątkowała dr Jean Ayres jeszcze w latach 50. XX wieku. W razie jakichkolwiek pytań, związanych nie tylko z terapią SI – zachęcamy do kontaktu.

terapia integracji sensorycznej terapia SI
Facebook
Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Twitter
Twitter
Twitter
KOD TWITTER