integracja sensoryczna Plastuś

Terapia integracji sensorycznej

Terapia SI powinna prowadzona po wcześniejszych kompleksowych badaniach diagnostycznych. Głównym celem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych. Podczas terapii integracji sensorycznej relacje zachodzące między procesami sensorycznymi a zachowaniem ruchowym kształtują i poprawiają połączenia synaptyczne w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Prawidłowa organizacja synaptyczna OUN determinuje właściwe przetwarzanie informacji sensorycznych. Ćwiczenia i zabawy sensoryczne powinny być dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka. Terapia SI ma postać "naukowej zabawy", w której dziecko powinno chętnie uczestniczyć. Do terapii SI wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt (m.in. podwieszany) stymulujący system przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy, a także wzrokowy, węchowy i słuchowy. Zajęcia integracji sensorycznej mogą być wykorzystywane w działalności profilaktycznej. Stymulując prawidłowy rozwój dzieci już od wieku niemowlęcego, a szczególnie w przypadku tzw. grupy ryzyka okołoporodowego, zapobiegają późniejszym nieprawidłowościom rozwojowym. Diagnoza jak i terapia SI musi być przeprowadzona tylko przez wykwalifikowanych terapeutów.

terapia integracji sensorycznej terapia SI
Facebook
Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Twitter
Twitter
Twitter
KOD TWITTER