integracja sensoryczna Plastuś

Plastusiowe fiku - miku

Drodzy Rodzice!
Czy pamiętacie, że dla naszych dzieci naturalną droga do zaspakajania wszystkich potrzeb emocjonalnych, poznawczych, ruchowych i społecznych jest zabawa?

Plastusiowe fiku-miku to grupowe zajęcia psycho-pedagogiczne prowadzone metodami opartymi na pedagogice zabawy. Wykorzystując metody aktywizujące takie jak ruch, taniec, pantomimę, dramę, techniki twórczego myślenia, kinezjologię edukacyjną itp. wprowadzimy dzieci w magiczny świat nauki i zabawy. Uczestnictwo w takich zajęciach przyczynia się do wzrostu kompetencji społecznych Twojego dziecka: ułatwi mu wejście w grupę, ożywi kontakty między rówieśnikami. Pomoże też zlikwidować ewentualne lęki, obawy czy napięcia psychiczne. Zajęcia zostały tak zaplanowane aby angażując w działanie, pobudzić wszystkie zmysły, wyzwolić twórczą aktywność i wyobraźnię oraz usprawnić koordynację psychoruchową i wzmocnić samoocenę.
Proponowane zajęcia dostosowane są do odpowiednich grup wiekowych i prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów - pedagogów i psychologów.

zajęcia fiku-miku
Facebook
Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Twitter
Twitter
Twitter
KOD TWITTER