integracja sensoryczna Plastuś

Trening umiejętności społecznych

Człowiek, choć czasem potrzebuję odrobiny samotności żyję w społeczeństwie i musi umieć się w nim znaleźć. Nie zawsze jest to proste. Zajęcia proponowane przez nas mają na celu wypracowanie podstawowych umiejętności prospołecznych, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie bez zatracania swojej indywidualności. Trening przewiduje naukę podstawowych umiejętności w zakresie:

 • rozróżniania i nazywania emocji,
 • oswajania złości,
 • panowania nad smutkiem,
 • obchodzenia się ze strachem,
 • słuchania,
 • pytania,
 • odmawiania,
 • negocjowania,
 • zawierania znajomości,
 • inicjowania rozmowy,
 • reagowania na krytykę,
 • współdziałania w grupie i współzawodnictwa.
trening zajęcia
Facebook
Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Twitter
Twitter
Twitter
KOD TWITTER