integracja sensoryczna Plastuś

Nasi specjaliści

Renata Machalska

Renata Machalska - pedagog specjalny o specjalności oligofrenopedagogika i usprawnianie dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nauczyciel dyplomowany, wychowawca i specjalista z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi w każdym stopniu, specyficznymi trudnościami, certyfikowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej. Interesuje się teatrem, muzyką, tańcem i literaturą.

Tel kom.:606 27 80 21

e-mail: renata@integracja-sensoryczna.pl

Wykształcenie:

Wybrane kursy, warsztaty, szkolenia:

  • Kurs Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
  • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej I i II stopień - Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej
  • Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona - I i II stopień - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
  • Ciekawie, efektywnie, twórczo - rola metod aktywizujących w nauczaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
Facebook
Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Twitter
Twitter
Twitter
KOD TWITTER